foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

A kicsid élni akar.

És nagyon szeret téged!

Te vagy az egyetlen védelme.

Mondj igent az életre!

Bármibe is kerül neked.

Abortusz – kiengesztelés

Kérlek Atyám, küldd el a Te Szellemedet, hogy meg tudjam írni ezt a cikket!
Segíts, hogy átérezhessem, átérezhessük szíved fájdalmát!

Bevezetés

Legalább egy éve készülök ennek az üzenetnek a megírására. Menekültem előle. Most, hogy nagyjából összeállt bennem, kétségeim vannak atekintetben, hogy volt e jogom megszólalni ebben a súlyos kérdésben. Tegnap úgy éreztem, hogy a Szentlélektől kaptam néhány csepp olajat, és egy nagyon rövid időre megérezhettem az Atya fájdalmát. Ez a mentségem.

Az utóbbi hónapokban, hetekben, napokban (pl. Miskolcon is) sokan imádkoztak országunkért. Sok témában kérték Isten segítségét, bocsánatát, és nyilvánították ki az Ő erejét, (ezek nagyszerű dolgok voltak,) de országunk messze legsúlyosabb bűne nem kapott elég figyelmet.
Magyarországon 1956-tól kezdve engedélyezett az abortusz, azóta körülbelül 6,8 millió terhességmegszakítást végeztek el az orvosok.Közel 7 millió, ártatlan, védekezésre képtelen embert öltünk meg hazánkban abortusz formájában. Olyan mértékű népirtást végeztünk, mely közel akkora, mint országunk lakossága. A „világelsők” között vagyunk. (Ez napi átlagban több mint 200 kivégzés.) A nőgyógyászatok meghatározott kórtermei sátáni istentiszteletek templomaivá váltak. Iparszerűen zajlik az emberáldozat, a gépezet szinte magától működik; média-, egészségügyi-, oktatásügyi-, akadémiai-, törvényi-, stb. támogatással.


8 hetes magzat maradványok

A sátán oltáránál

Az elsőszülöttek, szüzek, felajánlása különösen kedves és értékes áldozat a sátán szemei előtt. (Fájdalmas tanúbizonyságok ezek a Jézus kontra sátán perben a sátán oldalán.) Fehér ruhába öltözött orvosaink papokként szolgálják a sátán dicsőségét. Időt és fáradtságot takarítunk meg a sátánistáknak és a fekete boszorkányoknak.

Az ország törvényhozó és végrehajtó gépezetébe szinte ellenállás nélkül épültek be ezek az automatizmusok, mintha az Egyháznak nem lenne kormányzói hatalma, tekintélye. Hagytuk, hogy a sátán megdicsőüljön…
A gyilkosság és sátánimádat eme szellemének ereje megmutatkozik az okkult tevékenységek virágzásában, a szellemi zűrzavarban, a pesszimizmusban, a növekvő erőszakosságban, egészségügyünk leépülésében, népünk fogyatkozásában, stb.


A szellemi világban a legnagyobb erőmű vérerőmű. Energiával, meggyőző erővel tölti fel az erőműre kapcsolódó szellemi lényeket. Mi, akik ujjászülettünk Jézusban, az Ő vérében jutunk élethez, erőhöz.
Esetünkben az abortusz-erőműnél erőszak, gyilkoló erő, rombolás, sátánimádó vágy, kíméletlenség, közönyösség, stb. szabadul fel. Ez a pusztító energia tölti fel a sátáni angyalokat, démonokat, a sátánnal szövetséges embereket, a démoni befolyás alatt személyeket, sőt állatokat is. A látható anyagi világban (a szellemi világ testet öltésében) is jól érzékelhető a rombolás, a romlás. Gyermekeink, asszonyaink feláldozása az egyik legnagyobb szívesség, amit a sátánnak tehetünk. (Az abortusznál a nők is áldozatok.)
Nem tudok róla, hogy Isten által magas pozícióba emelt királysági vezető kinyilvánította volna Isten igazságát olyan súllyal, ami felkelthette volna világi vezetőink figyelmét, ami megtörte volna ennek a gépezetnek a lendületét, erejét.


Életvédő fiatalok - igazi feministák

Bocsánatkérések

Leborulunk előtted Atyám, mert súlyosan vétkeztünk Ellened, családjaink és nemzetünk ellen. Semmiféle mentségünk nincs. Gyermekeink gyilkosai vagyunk. Nem merjük felemelni fejeinket, érezzük, hogy vérzik a szíved. Fájdalmat okoztunk Neked. Szétszaggatott testek, szétszaggatott lelkek; üresség, rettenet, égbekiáltó fájdalom. Ha
Elpusztítanád ezt a nemzetet, nem lenne ellenvetésünk, tudnánk, hogy így igazságos.
Szükségben vagyunk, hozzád kiáltunk Atyám!
Bocsánatot kérünk Uram a közönyösségekért, a kíméletlenségekért, a gyilkosságokért.
Bocsánatot kérünk Uram az ártatlanul kiontott vérért.
Bocsánatot kérünk Uram, hogy a gonosz kezébe adtuk feleségeinket, barátnőinket, lányainkat.
Bocsánatot kérünk Uram a halállal kötött szövetségekért.
Bocsánatot kérünk Uram az abortuszban lévő sátánimádatért.
Bocsásd meg Uram, hogy üres, szánalmas vallást csináltunk a Te hatalmadból.
Bocsánatot kérek Uram a férfiak nevében, hogy asszonyainkat, gyermekeinket nem helyeztük az Isten által ránkruházott védelem alá, és kiszolgáltattuk őket a sátánnak.
Bocsánatot kérek Uram az egyház nevében, hogy kivonultunk a társadalomból, és hagytuk, hogy a sátán média-, törvényi-, stb. támogatással halálüzemek rendszerét állítsa fel társadalmunkban.
Bocsánatot kérünk Uram, hogy Jézus vérét nem helyeztük gyermekeinkre, feleségeinkre, nemzetünkre.
Bocsáss meg nekünk Uram a materializmussal kötött szövetségekért. (Materializmuson a halál szellemének azt a megnyilvánulását értem, hogy az Életet anyagnak tekinti.)
Bocsáss meg nekünk Uram a liberalizmussal kötött szövetségekért. (Liberalizmuson itt a törvényszegés szellemét értem.)
Bocsánatot kérünk Uram a hamis vallásokkal kötött szövetségekért.
Bocsánatot kérek Uram, hogy nem vettük igénybe a Királyság hatalmát a sátáni erődítmények lerombolásában.
Bocsásd meg Uram, hogy nem mondtunk ki ítéletet a szétdobálóra, nem kárhoztattuk vádlót.
Bocsásd meg Uram, hogy szinte meg sem próbáltuk megdicsőíteni a Te neved.

Kérlek Benneteket, akik olvassátok ezt a levelet, hogyha az Úr szívetekre helyez bocsánatkéréseket, tegyétek meg!

Hálaadás

Hálát adok azokért az emberekért, közösségekért, gyülekezetekért, akik imával, cselekedetekkel, meggyőzésekkel már szolgáltak ebben a kérdésben.
Hálát adok azokért, akik ezután fognak cselekedni.
Hálát adunk feleségeinkért, lányainkért, az összes nőért.
Hálát adunk Atyám a sebeket begyógyító vérért.
Hálát adunk Jézus, a Te gyógyító véredért, a Te gyógyító olajadért.
Hálát adunk Jézus, a Te szent nevedért.
Hálát adunk Atyám, hogy félelem nélkül mehetünk az ítélet trónjához.
Hálát adunk Jézus, hogy mint Fiú, engesztelést szereztél az Atyának.
Hálát adunk Jézus a Te gyógyító jelenlétedért.
Hálát adunk Jézus, hogy átvetted az uralmat az emberiség (és a nemzetünk) felett.
Hálát adunk Jézus, hogy a Te sebeidben meggyógyult ez a nemzet.
Hálát adunk Jézus, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítod és a fiak szívét az atyákhoz.
Hálát adunk Uram, hogy a generációk egymástól való eltávolodásának átkát elhordoztad a Kereszten.

Befejezés

Keresztény testvéreim!
Ez egy meglehetősen hiányos írás. Egy ilyen súlyú ügyben testületi fellépés, testületi kenet szükséges. Ha indít benneteket az Úr, a megfelelő részeket olvassátok fel hangosan Isten és a szellemvilág előtt, a hiányokat önálló imával pótoljátok.
Úgy érzem, tisztulás lenne az országnak, ha még a választások előtt minél többen vennénk Úrvacsorát azzal a kinyilvánított céllal, hogy Jézus vérét nemzetünk fölé emeljük, hogy Jézus vére eltörölhesse az abortusz-emberáldozatokkal felszabadult sátáni erőt.
Ennek a kérdésnek a választásokkal kapcsolatba hozása lehet, hogy csak az én egyéni ambícióm. Ítéljétek meg, legyetek elnézőek! Az Atya kiengesztelése ezerszer fontosabb!
Ha ez a levél eljut nemzetünk országhatárainkon kívüli területeire, nagy megtiszteltetés lenne számunkra (Magyarország számára), ha 2004 decemberében cserbenhagyott testvéreink is Isten elé állnának országunkért, és felemelnék Jézus vérét, közbenjárnának értünk, hogy megtisztulva állhassunk az Atya előtt.

Köszönöm figyelmeteket és segítségeteket! (ismeretlen szerző)