foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

A kicsid élni akar.

És nagyon szeret téged!

Te vagy az egyetlen védelme.

Mondj igent az életre!

Bármibe is kerül neked.

A Görgeyek és a reformáció
Albertné Görgey Zsuzsanna a magyarországi életvédők egyike. Görgei Artúr leszármazottja családjuk protestáns keresztyén gyökereiről ad képet nekünk.

   

A Görgey nemzetség családfája 1180-ban indul a Felvidékről, Görgő településről. A kezdetektől fogva az Istenbe vetett megingathatatlan hit, bizalom jellemzi a családot, melynek legnagyobb része lutheránussá lett, és mindvégig a szepesi protestantizmus védője volt. Birtokaik jobbágyságát a prédikációk hallgatására kötelezték, így a vallás megváltoztatásával járó felelősséget is magukra vállalták. A protestantizmus szolgálatára alapította meg Görgey László és Görgey Kristóf az 1580-as években a görgői „mágnás iskolát”, ahol nemcsak saját, de a környék nemeseinek fiai is nevelkedtek. Ez az iskola 1670-ig állt fenn Görgőn, ekkor a fokozódó protestánsüldözések miatt áthelyezték Toporcra, végül az 1730-as években megszűnt.

A vallási gyűlölködés, általános elszegényedés és a korlátlan Habsburg elnyomás szomorú korszakának kimagasló alakja volt a szepesi Görgey János. Az idők folyamán a toporci ágnak volt a legtöbb nyomorúságban része, mely ág nemcsak protestáns volt, de a nemzeti felkelésekben is a leghevesebben vett részt. Legkevésbé a római hitű Benedek-ág szenvedett, mely buzgón szállította a vármegye számára a labanc érzelmű alispánokat és szolgabírákat. Két püspök is kikerült közülük, hírnévre Görgey Márton püspök tett szert, aki 1908-ban hunyt el.
https://www.evangelikus.hu/archiv/a-gorgeyek-es-a-reformacio 

Albertné Görgey Zsuzsa egészségnevelőként 25 éve látogat iskolákat, foglalkozik az élettel és kutatja a ránk, magyarokra jellemző depresszív hangulat és negatív, durva megnyilvánulások okait. Mint mondta, sokszor megdöbbentették a váratlan reakciók, az indokolatlan dühkitörések, amelyekre főként a nők hajlamosak. Nyomozásai, kutatásai során arra jutott, hogy a társadalmunkat átszövi a posztabortusz szindróma. A számok dermesztőek: ma Magyarországon körülbelül 2 millió nő esett át valamilyen babavesztésen. Egy halálesetet, egy gyermek elvesztését normális esetben el lehet gyászolni, de azt, ha egy anya a saját gyermekét pusztítja el, soha. Az onnantól fogva egész életére, családja életére és későbbi utódaira is kihat.

 

"A Görgey család tagjai a magyar lelkület visszatükröződései a mai napig" (Világvége Magazin)